вторник, 11 април 2017 г.

Inspired By ... / Вдъхновено от ...

I start a new series of publications and cards entitled "Inspired By ..."
      Стартирам нова поредица публикации и картички със заглавие " Вдъхновено от ..."

Her card is here.
И моята:
 My card:


1 коментар: