вторник, 16 май 2017 г.

IKEsWORLD CHALLEGES #88 ANYTHING GOES + FAIRLY FLYING

Hello!
We are in the second week of the IKEsWORLD CHALLEGES #88 ANYTHING GOES +

FAIRLY FLYING 

   
     Ние сме във втората седмица на предизвикателството на Айк - всичко може + допълнение "Летящи феи ", което не е задължително.
     Това сладко папагалче е безплатно изображение за това предизвикателство - побързайте - крайният срок за участие е неделя!
     Един победител грабва ваучер за $15, а други трима - по $3 - с които могат да заявят изображения от магазинчето на Ike!
My cards:
Ето моите предложения:
***

 N1

Backround - Besides the design paper / bought on separate sheets! / - the photo is taken by me - Italy / Sicily / Athena resort - here

*** 
 N2
Freedom!


Challenges:
Color Inspiration Monday - ALWAYS ANYTHING GOES WITH HAND-COLORED IMAGE
Crafting from the Heart-- ALWAYS ANYTHING GOES
Crafty Cardmakers-#188 Add a Sentiment (Week 2)
The Paper Nest Dolls Challenge - ALWAYS ANYTHING GOES
Use Your Stuff #264 METALLICS

***
 N3
For graduates:
За абитуренти / абсолвенти:
"На добър час!" = "Good luck!"
Imagine - a school leaver + a parrot / at home/.
What will
the parrot tell him:
- Good luck! Good luck!

 Какво общо има тук папагалът?  
Представете си - абитурент + папагал.
Какво ще му каже папагалът: 
- На добър час! На добър час!

***
 I have practice since the student years, when you have to submit 3 topics/variants for 1 project.
Smile!
***
Free your mind
See what offers Ike and show us what you think - do cards!
http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2016/11/ikesworld-challenges-77-thanksgiving.html

понеделник, 15 май 2017 г.

Creative weekend

Card for me / just for good mood/  - Happy  Mother's day!
/Also fits for St. Valentine and another holiday too/

Направих си картичка за мен - за настроение!
Тя става и за св.Валентин - ако синът ми реши да я подари на някое момиче догодина.
Има цветя и думи /на българси език!/-
ЮРУШ към Картичкофуриите!
А вие не забравяйте да участвате в едно друго чудесно предизвикателство -
IKEsWORLD CHALLEGES #88 ANYTHING GOES
http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/  Има и безплатно изображение!
 
 Image: Bugaboo
Freebie Every Friday!https://bugaboostamps.com/collections/sales

Challenges:  
Картичкофурии - 335 "Думи и цветя"
Crafty Friends Challenge - Anything Goes
Through the Craft Room Door - Always Anything Goes  
International Art & Soul - Ch#8 - Hot Colours
Crafting When We Can -  Bright & Colorful

***
 An order (!!) - Especially for graduation (boy).
"Честито дипломиране!" - "Happy Graduation!"
"На добър час!" = "Good luck!"

Double Z card + Gift bag in the same design.

 Image: Rose Bouquet Set
http://beccysplace.blogspot.bg/
Challenges:  
Beccy's Place May Challenge - AG with a Beccy's Place image 
613 Avenue Create - Anything Goes w/option   Create a Container  - I did a pocket 

Lil Patch of Crafty Friends - Always Anything Goes

сряда, 10 май 2017 г.

Lovely flowers II

 In fact, it was my first idea and the first colored image.
It's painted with water-effect pencils, the other 3 cards are made with water-based paints.

Всъщност това беше моята първа идея и първа оцветена рисунка.
Оцветено е със моливи с воден ефект, другите 3 картички са направени с водни бои.Image: Freebie for May Challenge

http://beccysplace.blogspot.bg/
 
Color Inspiration Monday  - Always Anything Goes with hand-colored image
Make My Monday -  #45 May Flowers 
Lovely flowers


 


Image: Freebie for May Challenge

 
Always Fun Challenges - #5 For a Female or Mom
Crafting from the Heart -  Always Anything Goes

понеделник, 8 май 2017 г.

The same dream II


Size:  18sm./15sm.


Image: Freebie for May Challenge
http://beccysplace.blogspot.bg/
Challenges:
Beccy's Place May Challenge - AG with a Beccy's Place image
Lil Patch of Crafty Friends - Always Anything Goes

The same dream

I made this card on Saturday - May 7, but it was a cloudy day ...
Today I saw the Terries card - Amazing! - the same dream / At the same time even!/.
Excellent idea - isn't it?

Направих тази картичка в събота - 7 май, но беше облачен ден ...
Днес видях картата на Terrie - Изумително! - същата мечта.
Отлична идея - нали така?
Double Z Card (Tutorial on Beccy's Place)

I love yellow roses /  flowers
Image: Freebie for May Challenge
http://beccysplace.blogspot.bg/
Challenges:
Beccy's Place May Challenge - AG with a Beccy's Place image 
Inspiration Destination - Always Anything Goes / Masculine
/ Especially made for my son!/
Wonderful Wednesdays - Always Anything Goes

вторник, 2 май 2017 г.

IKEsWORLD CHALLEGES #87 ANYTHING GOES + ANGELS/DEMONS

Hello!
We are in the second week of the IKEsWORLD CHALLEGES #87 ANYTHING GOES + ANGELS/DEMONS 


          Ние сме във втората седмица на предизвикателството на Айк - всичко може + допълнение " Ангели/ Демони " , което не е задължително.

Here are my cards:

DEMONS

Size: 21sm./23sm.
Images:
Inkubus + part of Bridest / set of 4/


The moment I saw this image (Inkubus) I fell in love with it.
I had an idea and  thank Ike for the theme of this challenge to realize it. The problem was - which of the images of women I would choose?
I imagined - Gurly pin up, but I already have a card with her. And this time I was not looking to show - passion, but a completely different feeling ... I chose this - because of the image in the mirror - an association with duality.
See the empty bird cage / bottom left /.
I decided to photograph the finished colored images. A minute after I took the picture, the glass of water spilled over the picture of Inkubus and his paints blurred! I think so my angels (3 in number) opposed him to protect the bride ...

      Още в мига, когато видях това изображение / Inkubus/ се влюбих в него. Търсих информация в Интернет и научих неговата "история". Имах идея за такава картичка и благодаря на Айк за темата на това предизвикателство, за да я реализирам. Проблемът беше - кое от изображенията на жени да избера?                   Представях си - Gurly pin up , но вече имам картичка с нея. И този път не търсех да покажа  - страст, а съвсем различно чувство... 
    Коя жена да бъде / жертвата/?  Спрях се на булките - и избрах тази - заради изображението в огледалото - асоциация с двойственост. 
   И така - "Тяхната история"  / надписът означава "Нашата история"/ - вижте празната клетка на  птицата / долу в ляво/.
      Интересно е и друго. Реших да снимам готовите, оцветени от мен картинки. Минута, след като направих снимката, чашата с вода се разля върху картинката на Inkubus и неговите бои се размазаха! Спасих го с една хавлиена кърпа, но си мисля, че така моите ангели / 3 на брой/ се опълчиха срещу него, за да защитят булката...


***
Here they are:
Ето ги и тях|

ANGELS

Size: 11.5sm./16.5sm. 
Image: / a FREEBIE for challenge 87/
" SITTING ANGEL"
 

Challenges:
Crafting from the Heart - Always Anything Goes
Crafty Friends Challenge - Anything Goes
Crafting When We Can - Clean & Simple
613 Avenue Create - Anything Goes w/option

***
Free your mind
See what offers Ike and show us what you think - do cards!

http://ikesworldchallengeblog.blogspot.bg/2016/11/ikesworld-challenges-77-thanksgiving.html
***